Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language

Bylo rozhodnuto o zavedení E-Plakety pro elektrická vozidla!

Nyní mohou všechna evropská elektrická vozidla získat výhody!

Zajistěte si s modrou plaketou speciální práva pro e-automobily

E-Plaketa a E-Poznávací značka nabízejí mnoho výhod pro elektrická vozidla
Dne 25. 9. 2015 vstoupilo v Německu v platnost 50. nařízení, kterým se mění předpisy o silničním provozu.
Cílem je vybavit elektrická vozidla dalšími výhodami tak, aby bylo v Německu rychle dosaženo vyššího počtu nových registrací.
Domácí elektronická vozidla (tj. vozidla registrovaná v Německu) mohou mít vlastní zvláštní e-poznávací značku, aby bylo možné tato vozidla rozpoznat.
Zahraniční vozidla – vozidla, která nejsou registrovaná v Německu - mohou také získat E-Plaketu, aby tato elektrická vozidla mohla v Německu také těžit z výhod.

Pozor: Náš web E-Plakette.eu informuje pouze o E-Plaketě, tzn. pouze o plaketě pro elektrická vozidla, která nejsou registrována v Německu, a ne o E-Poznávacích značkách.


Informace o zelené ekologické plaketě v Německu najdete zde. Objednávky zelené plakety zde.

Jaká myšlenka stojí za E-Plaketou, kdo ji může získat a jaké právní podklady byly proto vytvořeny v Německu. Více informací zde ...
Jaké požadavky musí vozidlo splnit, aby dostalo E-Plaketu? Jak se při tom odlišují čistě elektrická a hybridní vozidla. Více informací zde ...
Kde jsou uvedeny hodnoty emisí CO2 a dosah u elektrických vozidel. Jaké doklady musí být předloženy, aby mohla být vydána E-Plaketa. Více informací zde ...
Elektrická vozidla - bez ohledu na to, ve které evropské zemi byly schváleny - mají v Německu získat výhody a výsady, aby byl zvýšen jejich podíl v provozu. Více informací zde ...
Získání E-Plakety pro elektrické vozidlo je složitý proces, na jehož konci stojí připevnění odznaku na vozidlo. Zde je několik důležitých podrobností, na které je třeba dávat pozor. Více informací zde ...
Chcete se rychle dozvědět o všech aktuálních plaketách a zónách životního prostředí v Evropě? Pak navštivte informační portál Green-Zones a vyhněte se možným vysokým pokutám. Více informací zde ...
Turisté a řidiči osobních automobilů používají bezplatnou Green-Zones-App pro ekologické zóny v Evropě. Pouhé zakoupení ekologické plakety nebo viněty v Evropě není často dostačující. Rozhodující je v mnoha případech znalost tříd jednotlivých plaket nebo vinět, které aktuálně opravňují k vjezdu do ekologické zóny ...
Zde naleznete přehled všech druhů plaket týkajících se pevných částic, oxidů dusíku, elektromobilů a CO2, které byly zavedeny národními úřady v Evropě. Vyřídíme pro Vás potřebné plakety a viněty do příslušných evropských zemí ...
O nás
Green-Zones poskytuje na 40 evropských webových stránkách ve více než 20 jazycích informace o tématech týkajících se prachových částic/oxidů dusíku, životním prostředí a CO2, o přibývajících omezeních dopravy v evropských státech a zřizování ekologických zón   ...
Nemáte elektrické vozidlo, ale potřebujete německou ekologickou plaketu?Pak si zde můžete objednat odznak požadovaný v Německu pro všechna vozidla s více nápravami. Více informací zde ...