Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
E-Plakette.eu Všeobecné informace Nákup a instalace E-Plakety

Nákup a upevnění E-Plakety na vozidlo

Pokud elektrické vozidlo splňuje všechny požadavky (tj. například není registrováno v Německu) a všechny dokumenty jsou k dispozici, nic nebrání nákupu E-Plakety.
Green Zones poskytne kupujícímu E-Plaketu, o kterou musí manuálně zažádat u německého úřadu, kde musí nejprve požádat o termín. To je časově náročné a nákladné a dodání plakety proto trvá nejméně 10 dní.

V německém právu je uvedeno, že kromě E-Plakety musí mít vozidlo také německou ekologickou plaketu, pokud chce vozidlo vjet do německé ekologické zóny.
Umístění plaket je jasně stanoveno: německá ekologická plaketa je připevněna na čelním sklu, E-Plaketa je na zadním skle.Tschechisch" übersetzen:] Sofern das Elektro-Fahrzeug alle Voraussetzungen erfüllt (also z. B. nicht in Deutschland zugelassen ist) und alle Dokumente vorhanden sind, steht dem Kauf einer E-Plakette nichts mehr im Wege.
Green-Zones besorgt dem Käufer die E-Plakette durch das manuelle Beantragen bei einer deutschen Behörde, bei der zuvor ein Termin beantragt werden muss. Dies ist Zeit- und kostenaufwendig und dauert in der Regel mindestens 10 Tage bis zum Erhalt der Plakette.