Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
E-Plakette.eu Všeobecné informace Požadavky na E-Plaketu

Požadavky na vydání německé E-Plakety

Aby vozidla, která nejsou registrována v Německu, dostala E-Plaketu, musí být splněn základní požadavek, to znamená, že se musí jednat o čistě elektrické vozidlo bez spalovacího motoru, které musí být elektricky dobíjitelné z vnějšku.Pokud se jedná o hybridní vozidlo, je třeba uvést, že to může vylučovat maximálně 50 g CO2 nebo méně na kilometr a musí mít čistě elektrický dojezd minimálně 30 km (od 01.01.2018 nejméně 40 km).Odpovídající hodnoty CO2/km a rozsah lze nalézt v tzv. CoC/Certificate of Conformity, EHS prohlášení o shodě.Pokud je vozidlo čistě elektrické vozidlo, neexistují žádná omezení pro vydání E-Plakety (s výjimkou toho, že vozidlo nesmí být registrováno v Německu).Zda může vozidlo obdržet E-Plaketu je také možné zjistit z dokumentů k vozidle nebo CoC, pokud je v něm navíc uvedena příslušná směrnice EU: směrnice 2007/46/ES nebo číselný kód, který obsahuje alespoň znaky “2007/46". Většinou se položka nachází pod bodem „K“.