Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
E-Plakette.eu Všeobecné informace Právní podklady

Právní podklady pro německou E-Plaketu

Dne 25. 9. 2015 vstoupilo v Německu v platnost 50. nařízení, kterým se mění předpisy o silničním provozu.
Cílem je vybavit elektrická vozidla dalšími výhodami tak, aby bylo v Německu rychle dosaženo vyššího počtu nových registrací.
Domácí elektrická vozidla (tj. vozidla registrovaná v Německu) mohou mít vlastní zvláštní E-Poznávací značku, aby bylo možné tato vozidla rozpoznat.
Zahraniční vozidla – vozidla, která nejsou registrovaná v Německu - mohou také získat E-Plaketu, aby tato elektrická vozidla mohla v Německu také těžit z výhod. Základem je směrnice EU 2007/46 / ES