Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
E-Plakette.eu Všeobecné informace Technické hodnoty a doklady

Kde se nacházejí technické hodnoty a důkazy o emisích CO2 a dosahu?

Hodnota CO2 každého vozidla je uvedena v EHS prohlášení o shodě (CoC) pod číslem 46.2 nebo 49.1 (kombinované emise CO2) nebo v národním osvědčení o registraci (dokumentace k vozidlu v poli V.7).
Elektrický dosah každého vozidla je uveden v bodě 49.2 EHS certifikátu o shodě CoC.

Jaké dokumenty jsou potřebné pro vydání E-Plakety?
Pro zakoupení E-plakety musíte zaslat společnosti Green-Zones následující dokumenty v elektronické podobě:

  • národní registrační osvědčení země, ve které je vozidlo registrováno;
  • EHS prohlášení o shodě* (anglicky: CoC - Certificate of Conformity), tzn. kompletní technický průkaz vozidla včetně emisní třídy (pouze pro vozidla registrovaná v EU);
  • další dokumenty vhodné k ověření elektrického pohonu vozidla.

*Od roku 2005 je EHS prohlášení o shodě CoC v EU automaticky získáváno od výrobce nebo distributora. Pokud ho nemáte k dispozici, lze žádost o doklad o shodě požádat u většiny výrobců vozidel přímo na webových stránkách výrobce.