Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
E-Plakette.eu Všeobecné informace Výhody E-Plakety

Jaké výhody mají vozidla s E-Plaketou?

Německé právo na podporu elektrické mobility (EmoG) poskytuje automobilům s E-značkou (pro vozidla registrovaná v Německu) nebo E-Plaketou (pro vozidla registrovaná v zahraničí) v Německu určité výhody.
U tuzemských vozidel se jedná o daňovou úsporu a navíc mají vozidla registrovaná jak v zahraničí, tak v tuzemsku, výhody v dopravě.
Tyto výhody a výsady však určují jednotlivá města a místní úřady, je to například: možnost použití jízdních pruhů pro autobusy, parkování zdarma na ulici a na nabíjecích stanicích, povolení vjezdu na jinak uzavřené silnice.
Přehled měst v Německu, která již zveřejnila výhody a privilegia, naleznete zde.

Dopravní značka upřednostňující elektrická vozidla