Dansk
Čeština
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language

E-Mærkaten til elektriske køretøjer er en realitet!

Nu kan alle europæiske elektriske køretøjer nyde godt af fordelene!

Den blå miljømærkat giver elbiler særlige rettigheder

E-Mærkaten og E-nummerpladen giver elektriske køretøjer en række fordele.
Den 25.09.2019 trådte den 50. Forordning om ændring af vejretslige forskrifter i kraft i Tyskland.
Målet er, at elektriske køretøjer får nogle ekstra fordele, så der hurtigt vil komme flere indregistrerede elbiler i Tyskland.
Et af tiltagene er, at indlandske elektriske køretøjer (altså køretøjer, der er indregistrerede i Tyskland, får en særlig E-nummerplade, så det bliver lettere at skelne dem fra konventionelle biler.
Udenlandske køretøjer - altså køretøjer, der ikke er indregistrerede i Tyskland - kan få en E-Mærkat, så også disse elektriske køretøjer kan nyde godt af fordelene og særreglerne i Tyskland.

Bemærk: Vores hjemmeside E-Plakette.eu har kun informationer om E-Mærkaten og ikke om E-nummerpladen. Derfor er siden relevant for elektriske køretøjer, der ikke er indregistrerede i Tyskland.

Informationer om Tysklands grønne miljømærkat kan du finde her. Bestil en grøn miljømærkat her.

Hvad er idéen med E-Mærkaten, hvem kan få den, og hvilke lovmæssige grundlag er der til stede i Tyskland. Flere informationer her  ...
Hvilke forudsætninger, skal et køretøj leve op til, for at man kan få en E-Mærkat. Hvordan skelnes der mellem rent elektriske køretøjer og hybridkøretøjer. Flere informationer her  ...
Hvor finder man oplysninger om CO2-udstødning og elbilers rækkevidde. Hvilken dokumentation skal der til, for at man kan få udstedt en E-Mærkat. Flere informationer her  ...
Elektriske køretøjer nyder godt af fordele og særregler i Tyskland - uanset hvilket land, køretøjet er indregistreret i - og dermed styrkes salget af elbiler. Flere informationer her  ...
Det er en omfattende proces at få udstedt en E-Mærkat til et elektrisk køretøj, og mærkaten skal til sidst placeret på køretøjet. Her skal man være opmærksom på nogle vigtige detaljer. Flere informationer her  ...
Vil du have hurtig og aktuel information om alle miljømærkater og miljøzoner i Europa? Så besøg Green-Zones’ info-portal, og undgå dermed høje bødestraffe. Flere informationer her ...
Turister og personbilister kan bruge den gratis Green-Zones-App til miljøzoner i Europa. Ofte rækker det ikke blot at købe en miljømærkat til et europæisk land. Det er i mange tilfælde afgørende, at man også ved, hvilke kategorier af de forskellige miljømærkater, der må køre ind i hvilken slags miljøzone på det givne tidspunkt ...
Her giver vi et overblik over de forskellige typer miljømærkater, der er indført af de nationale myndigheder i Europa, og som relaterer sig til finstøv-, kvælstofoxid-, CO2- og miljøkrav. Vi sender dig de mærkater, der er nødvendige i de forskellige europæiske lande ...
Om os
Green-Zones oplyser på mere end 40 europæiske hjemmesider og på over 20 sprog om temaerne finstøv/kvælstofilter, miljø og CO2 samt de deraf afledte, tiltagende indskrænkninger for trafikken i de europæiske lande i form af miljøzoner ...
Har du ikke et elektrisk køretøj, og har du i stedet brug for en tysk miljømærkat?Så kan du bestille alle de miljømærkater, der gælder for flerakslede køretøjer i Tyskland. Flere informationer her ...