Dansk
Čeština
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
E-Plakette.eu Almene informationer Forudsætninger for at få en E-Mærkat

Forudsætningerne for at man kan få en tysk E-Mærkat

For at køretøjer, der ikke er indregistrerede i Tyskland, kan få en E-Mærkat, skal der opfyldes nogle grundlæggende krav. Der skal være tale om et rent elektrisk køretøj uden forbrændingsmotor, og det skal kunne lades op med strøm udefra.
Hvis der er tale om et hybridkøretøj, skal man være opmærksom på, at køretøjet maksimalt må udlede 50 g CO2 eller mindre pr. kilometer, og at det skal kunne køre mindst 30 km udelukkende på strøm (fra 01.01.2018 skal det mindst kunne køre 40 km).
Oplysningerne om CO2/km og rækkevidde kan man finde på det såkaldte CoC/Certificate of Conformity, EF-typegodkendelsen.
Hvis køretøjet er et rent elektrisk køretøj, er der intet, der står i vejen for, at man kan få en E-Mærkat (udover, at det ikke må være indregistreret i Tyskland).
Om køretøjet kan få en E-Mærkat kan man for øvrigt også se i køretøjets papirer eller i køretøjets CoC, hvis denne EU-retningslinje er noteret: Retningslinje 2007/46/EG eller en talkode, der som minimum indeholder talkæden ”2007/46”. Oftest står denne oplysninger under punkt ”K”.