Dansk
Čeština
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
E-Plakette.eu Almene informationer Lovmæssige grundlag

Den tyske E-Mærkats lovmæssige grundlag

Den 25.09.2019 trådte den 50. Forordning om ændring af vejretslige forskrifter i kraft i Tyskland.
Målet er, at elektriske køretøjer får nogle ekstra fordele, så man hurtigt vil få en stigning af indregistrerede elbiler i Tyskland.
Et af tiltagene er, at indenlandske elektriske køretøjer (altså køretøjer, der er indregistrerede i Tyskland) får en særlig E-nummerplade, så det bliver lettere at skelne dem fra konventionelle biler.
Udenlandske køretøjer - altså køretøjer, der ikke er indregistrerede i Tyskland - kan få en E-Mærkat, så også disse elektriske køretøjer kan nyde godt af fordelene og særreglerne i Tyskland. Grundlaget udgøres af EU’s retningslinje 2007/46/EF.