Nederlands
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Polski
Choose a language Choose a language

De E-sticker voor elektrische voertuigen is ingevoerd!

Nu kunnen alle Europese e-voertuigen van voordelen profiteren!

Krijg met de Blauwe Sticker exclusieve rechten voor elektrische auto's

De E-sticker en het E-kenteken bieden veel voordelen voor elektrische voertuigen
Op 25.09.2015 werd in Duitsland de 50e verordening die over de verandering van voorschriften in het wegverkeer gaat van kracht.
Het doel hiervan is om elektrische voertuigen veel bijkomende voordelen te geven, dat er in Duitsland snel een hoger aantal registraties wordt bereikt. Hierbij kunnen binnenlandse e-voertuigen (dus in Duitsland geregistreerde voertuigen) een persoonlijk, speciaal e-kenteken krijgen zodat deze voertuigen duidelijker kunnen worden gekenmerkt.
Buitenlandse voertuigen – dus voertuigen die niet in Duitsland zijn geregistreerd – kunnen daarentegen een E-sticker krijgen zodat ook deze elektrische voertuigen van de voordelen en voorrechten in Duitsland gebruik kunnen maken.

Let op: Onze website E-Plakette.eu geeft alleen informatie over de E-sticker, niet over E-kentekens en dus alleen voor niet in Duitsland geregistreerde voertuigen.

Informatie over de groene milieusticker in Duitsland vindt u hier. Bestel de groene milieusticker hier.

Wat is het idee achter de E-sticker, wie kan hem krijgen en welke wetten zijn hiervoor in Duitsland ingevoerd. Meer informatie hier ...
Aan welke voorwaarden een voertuig moet voldoen om een E-sticker te krijgen. Hoe wordt daarbij verschil gemaakt tussen elektrische voertuigen en hybride voertuigen. Meer informatie hier ...
Waar u waardes van CO2-uitstoot kunt vinden en over de reikwijdte van elektrische voertuigen.Welke bewijsdocumenten moeten worden opgestuurd om een E-sticker te krijgen.Meer informatie hier ...
Elektrische voertuigen – in welk Europees land die geregistreerd staan maakt niet uit – zullen in Duitsland voordelen en voorrechten krijgen om hun aandeel in het verkeer te vergroten. Meer informatie hier ...
Een E-sticker voor elektrische voertuigen aanschaffen is een uitgebreid proces, waarbij aan het eind de sticker op het voertuig moet worden aangebracht. Hierbij moet met een paar details rekening worden gehouden. Meer informatie hier ...
U wilt snel de actuele informatie over alle milieustickers en milieuzones in Europa krijgen? Bezoek dan het informatieportaal van Green-Zones en vermijdt hiermee mogelijke hoge geldboetes. Meer informatie hier ...
Toeristen en automobilisten gebruiken de gratis Green-Zones App voor de milieuzones in Europa. De aankoop van een milieusticker of vignet in Europa helpt vaak niet alleen. Het is in veel gevallen de kennis over de betreffende sticker of vignet in welke vorm van milieuzone op dit moment mag binnen rijden die verschil maakt ...
Hier een overzicht van alle milieustickers die voor de fijnstof-, stikstof-, elektriciteits- en CO2-normen door de landen in Europa geeist worden. Bij ons kunt u de stickers bestellen die nodig zijn in de betreffende landen ...
Over ons
Green-Zones geeft op meer dan 40 Europese websites in meer dan 20 talen informatie over fijnstof/stikstofoxide, milieu en CO2 en de daarmee verbonden milieuzones en rijverboden.Meer informatie hier ...
Heeft u geen elektrisch voertuig, maar wel een milieusticker voor Duitsland nodig?Dan kunt u hier de in Duitsland verplichte milieustickers voor alle meerassige voertuigen bestellen. Meer informatie hier ...