Nederlands
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Polski
Choose a language Choose a language
E-Plakette Algemene informatie De voordelen van een E-sticker

Welke voordelen hebben voertuigen met een E-sticker?

Door de Duitse wet ter bevordering van de elektromobiliteit (EmoG) krijgen auto’s met een e-kenteken (voor in Duitsland geregistreerde voertuigen) of een E-sticker (voor in het buitenland geregistreerde voertuigen) in Duitsland bepaalde voordelen.
Dit zijn voor Duitsers een lagere belasting voor elektrische voertuigen en voor in Duitsland en in het buitenland geregistreerde voertuigen een stijgend aantal voordelen in het wegverkeer.
Deze voordelen en voorrechten worden echter door steden en gemeenten zelf bepaald, zoals het gebruik van busbanen, gratis parkeren in het wegverkeer en bij stroomzuilen of het eventueel berijden van afgezette straten.
Een overzicht van steden in Duitsland die nu al voordelen en voorrechten hebben aangekondigd, kunt u hier vinden.

Verkeersbord om elektrische voertuigen te bevoorrechten