Nederlands
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Polski
Choose a language Choose a language
E-Plakette Algemene informatie Kopen en aanbrengen van de E-sticker

De aankoop en het aanbrengen van de E-sticker op het voertuig

Op voorwaarde dat het elektrische voertuig aan alle voorwaarden voldoet (dus niet in Duitsland is geregistreerd) en alle documenten beschikbaar zijn, staat er niets meer in de weg van het aanschaffen van de E-sticker.
Green-Zones levert de E-sticker door het handmatig indienen bij een Duitse instantie, waarvoor een afspraak moet worden gemaakt. Dit is tijd- en kostenintensief en duurt in de regel minstens 10 dagen totdat de milieusticker kan worden geleverd.

Overigens staat in de Duitse wet dat naast de E-sticker ook altijd de Duitse milieusticker op het voertuig moet worden aangebracht als het voertuig een Duitse milieuzone wil binnenrijden.
Het aanbrengen van de milieustickers is duidelijk geregeld: de Duitse milieusticker wordt op de voorruit geplakt, de E-sticker op de achterruit.