Nederlands
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Polski
Choose a language Choose a language
E-Plakette Algemene informatie Voorwaarden voor de E-sticker

De voorwaarden om een E-sticker te krijgen

De basisvoorwaarde voor voertuigen die niet in Duitsland zijn geregistreerd en een E-sticker willen krijgen is dat het een absoluut elektrisch voertuig zonder verbrandingsmotor moet zijn die van buiten elektrisch moet worden opgeladen.
Als het om een hybride voertuig gaat, moet er rekening mee worden gehouden dat deze maximaal 50g CO2 of minder per kilometer mag uitstoten en bij een pure elektrische rit een reikwijdte van minstens 30 km moet hebben (vanaf 01-01-2018 minstens 40 km).
De betreffende waarden van CO2/km en de reikwijdte zijn in de zogenaamde COC/Certificate of Conformity, ook wel Certificaat Van Overeenstemming genoemd, te vinden.
Als het voertuig een echt elektrisch voertuig is, zijn er geen beperkingen voor het verkrijgen van de E-sticker (behalve dat het voertuig niet in Duitsland geregistreerd mag zijn). Of een voertuig een E-sticker kan krijgen kan overigens ook uit de voertuigpapieren of CoC worden geconcludeerd, wanneer er daar nog een toegevoegde EU-richtlijn staat: Richtlijn 2007/46/EG of een cijfercode, die minstens “2007/46” bevat. Meestal is de toevoeging onder punt “K” te vinden.