Nederlands
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Polski
Choose a language Choose a language
E-Plakette Algemene informatie Wettelijke grondslagen

De wettelijke grondslagen voor een Duitse E-sticker

Op 25.09.2015 werd in Duitsland de 50e verordening die over de verandering van voorschriften in het wegverkeer gaat van kracht. Het doel hiervan is om elektrische voertuigen veel bijkomende voordelen te geven, dat er in Duitsland snel een hoger aantal registraties wordt bereikt. Hierbij kunnen binnenlandse e-voertuigen (dus in Duitsland geregistreerde voertuigen) een persoonlijk, speciaal e-kenteken krijgen zodat deze voertuigen duidelijker kunnen worden gekenmerkt.
Buitenlandse voertuigen – dus voertuigen die niet in Duitsland zijn geregistreerd – kunnen daarentegen een E-sticker krijgen zodat ook deze elektrische voertuigen van de voordelen en voorrechten in Duitsland gebruik kunnen maken. Basis hiervoor is de EU-richtlijn 2007/46/EG.