Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
E-Plakette Informacje ogólne Korzyści z e-plakietki

Jakie korzyści otrzymują pojazdy z e-plakietki?

Poprzez niemieckie prawo o wspieraniu elektromobilności (EmoG) samochody z e-numerem (dla pojazdów zarejestrowanych w kraju) albo z e-plakietką (dla pojazdów zarejestrowanych za granicą) otrzymają w Niemczech określone ulgi.
Są to dla krajowców oszczędności podatkowe przy pojazdach elektrycznych, jak również dla pojazdów zarejestrowanych w kraju lub zagranicą wzrastająca liczba korzyści w ruchu drogowym. Te korzyści i przywileje są jednak ustalane przez poszczególne miasta i komuny, jak np. używanie pasu dla autobusów, bezpłatne parkowanie w ruchu drogowym i przy słupkach do ładowania elektrycznego albo ewentualne przejazdy przez zamknięte dla pozostałych ulice.
Przegląd miast w Niemczech, które już opublikowały listę korzyści i przywilejów, znajdziecie tutaj.

Znak drogowy o uprzywilejowaniu pojazdów elektrycznych