Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
E-Plakette Informacje ogólne Podstawy prawne

Podstawy prawne dla niemieckiej e-plakietki

Dniu 25.09.2015 weszło w życie w Niemczech 50 rozporządzenie o zmianie przepisów prawa o ruchu drogowym.
Celem jest wyposażenie pojazdów elektrycznych w dodatkowe korzyści, tak aby szybko osiągnęły one w Niemczech wyższą ilość rejestracji.
Przy tym krajowe e-pojazdy (a więc zarejestrowane w Niemczech) mogą otrzymać specjalny e-numer, tak aby te pojazdy zostały w widoczny sposób oznakowane.
Zagraniczne samochody - czyli pojazdy niezarejestrowane w Niemczech - mogą natomiast otrzymać e-plakietkę, tak aby także te pojazdy elektryczne mogły skorzystać z korzyści i uprawnień w Niemczech. Podstawą jest tutaj dyrektywa UE 2007/46/WE.