Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
E-Plakette Informacje ogólne Wartości technicze i dokumenty

Gdzie znajdują się techniczne wartości i dokumentacja emisji CO2 oraz zasięg?

Wartość emisji CO2 każdego pojazdu znajduje się w zaświadczeniu o zgodności EWG (CoC) pod numerami 46.2 albo 49.1 (mieszane emisje CO2) albo w krajowym świadectwie rejestracji (dokumentacja pojazdu w polu V.7).

Elektryczny zasięg każdego pojazdu jest podany w zaświadczeniu o zgodności EWG COC pojazdu pod numerem 49.2.Jakie dokumenty są konieczne do wydania e-plakietki?
Do nabycia e-plakietki należy do Green-Zones przesłać w formie elektronicznej następujące dokumenty:

  • krajowe świadectwo rejestracji z kraju, w którym pojazd jest zarejestrowany;
  • zaświadczenie o zgodności EWG* (angielskie: CoC - Certificate of Conformity), tzn. kompletna techniczna karta danych łącznie z klasą spalinową (tylko dla pojazdów zarejestrowanych w UE);
  • pozostałe dokumenty, które mogą potwierdzić elektryczny napęd pojazdu.

* Zaświadczenie o zgodności EWG CoC otrzymuje się od 2005 roku automatycznie od producenta lub sprzedawcy. Jeśli go nie posiadamy, to o nadanie dokument CoC można wnioskować u większości producentów pojazdów bezpośrednio na odpowiednich stronach internetowych producentów.