Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
E-Plakette Informacje ogólne Wymagania dla e-plakietki

Wymagania dla wydania niemieckiej e-plakietki

Aby pojazdy, które nie są zarejestrowane w Niemczech otrzymały e-plakietkę, muszą one spełnić podstawowe wymaganie, jakim jest bycie wyłącznie pojazdem elektrycznym bez silnika spalinowego, który jest ładowany zewnętrznie energią elektryczną.
Natomiast jeśli rozchodzi się o pojazdy hybrydowe, to należy jeszcze zwrócić uwagę, że może on emitować maksymalnie 50g CO2 lub mniej na kilometr oraz przy wyłącznie elektrycznej jeździe osiągać odległość co najmniej 30 km (od 1.01.2018 co najmniej 40 km).
Odpowiednie wartości CO2/km oraz zasięg znajdują się w tzw. CoC / Certificate of Conformity, czyli zaświadczeniu o zgodności  EWG.

Jeśli pojazd jest wyłącznie pojazdem elektrycznym, to nie obowiązują żadne ograniczenia w otrzymaniu e-plakietki (oprócz tego, że nie może być zarejestrowany w Niemczech).
Czy pojazd uprawniony jest do otrzymania e-plakietki można również odczytać z dokumentów pojazdu lub sprawdzić w CoC, jeśli tam dodatkowo wprowadzona jest odpowiednia dyrektywa UE: dyrektywa 2007/46/WE lub kod liczbowy, który zawiera co najmniej ciąg znaków "2007/46". Najczęściej ten wpis znajduje się pod punktem "K".